Ερωτηματικά για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών από τον Αντώνη Γκούντα του ΣΥΡΙΖΑΓια τον  «Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», 

που αφορά το  Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα στην Άρτα.

Μετά το θέμα που προέκυψε με τη φημολογούμενη μεταφορά του τμήματος Μουσικών Σπουδών από την Άρτα στα Ιωάννινα και την έκτακτη σύγκληση δημοτικού συμβούλιου. Αποκλειστικό θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι εξελίξεις επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Σε αυτόν τον σχεδιασμό προβλέπεται η ανασυγκρότηση της Σχολής Καλών Τεχνών με δυο τμήματα, ήτοι το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με έδρα τα Γιάννενα και τη Σχόλη Μουσικών Σπουδών με το Τμήμα Μουσικών  με έδρα την Άρτα, με την συμμετοχή των δυο βουλευτών, (απουσίαζε ο κυβερνητικός βουλευτής – υφυπουργός) των δημάρχων και όλων  των τοπικών φορέων προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

Η ίδρυση των πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Άρτα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε το πρώτο και ουσιαστικό βήμα έναν ισχυρό πανεπιστημιακό πυλώνα. Μάλιστα για την ίδρυση των σχολών αυτών λήφθηκαν υπόψη αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια σε συνδυασμό τις επαρκείς και κατάλληλες κτιριακές υποδομές, ενώ για την κατάληξη στον τελικό σχεδιασμό όπως νομοθετήθηκε το 2018 υπήρξε μακρά και επίπονη διαβούλευση του υπουργείου παιδείας με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια φημολογούμενη αναδιάρθρωση, η οποία είναι αποσπασματική και εξυπηρετεί μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ενδοακαδημαϊκές μύχιες επιθυμίες.

Γιατί πώς τελικά προέκυψε αυτή νέα πρόταση ανασυγκρότησης; Τι κριτήρια λήφθηκαν υπόψη; Πως θα παραμείνει ισχυρός ένας πανεπιστημιακός πυλώνας στην Άρτα, αν διαρκώς υφίσταται η «απειλή» της μεταφοράς της έδρας ενός ή περισσότερων τμημάτων στην Άρτα;  Αποτελεί πρόταση της Πρυτανικής Αρχής ή προωθήθηκε μετά από αίτημα της Κοσμήτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών; Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα των Σχολών που ιδρύθηκαν στην Άρτα; Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η αγνόηση των τοπικών  αρχών από την κα κοσμήτορα η οποία απέστειλε επιστολή προς τον κ. περιφερειάρχη με τα αναφερόμενα σ’ αυτή αιτήματα?

Σε ερώτημα που τέθηκε στην κα Κοσμήτορα κατά τη συνεδρίαση του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου για το ποια είναι η προσωπική της θέση για το φλέγον ζήτημα  η απάντηση της ήταν  «δεν τολμώ να πω ότι η έδρα θα πρέπει να είναι στην Άρτα» και  ότι την θέση της θα την κατάθεση στην συνέλευση του Τμήματος της Σχολής.

Γνωρίζουν ότι στο πανεπιστημιακό campus υπάρχει ένας πλούτος κτιριακών υποδομών αλλά και απόθεμα μιας τεράστιας έκτασης που θα μπορούσε να φιλοξενήσει και νέες υποδομές; Είναι ακατανόητοι και απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί περί μη ύπαρξης κτιριακών υποδομών και λοιπών λειτουργικών χώρων για ένα τμήμα το οποίο λειτουργεί επί είκοσι (20) ολόκληρα χρόνια με σπουδαίες επιτυχίες των σπουδαστών του ανά την Ελλάδα και όχι μόνο αλλά και με την τεράστια προσφορά, πολιτιστική και οικονομική, στην τοπική κοινωνία

Πως τίθεται θέμα μεταφοράς της έδρας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στα Γιάννενα με δεδομένη την μη ύπαρξη κτιριακών και λοιπών ειδικών υποδομών για τη λειτουργία του κατόπιν και της   επιβεβαίωσης του κ. Πρύτανη  περί της μη ύπαρξης των κατάλληλων υποδομών.

Πρότασή μας είναι να μεταφερθεί και το Τμήμα Εικαστικών της Σχολής Καλών Τεχνών στην πόλη μας και ο Δήμος Αρταίων, εφόσον πράγματι δεν υφίσταται διαθέσιμο κτιριακό απόθεμα στο πανεπιστημιακό campus, να παραχωρήσει με συμβολικό ενοίκιο στην εν λόγω Σχολή τις αποθήκες της ενώσεως ιδιοκτησίας του στην Γέφυρα Άρτας για την κατασκευή των απαραίτητων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την λειτουργία και των δυο τμημάτων της Σχολής υποδομών.

Σε κάθε περίπτωση η ίδρυση νέων τμημάτων και σχολών, όπως η ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής είναι καλοδεχούμενη. Αλλά είναι υποκριτικό απέναντι στους πολίτες, κυβερνητικοί παράγοντες που καταψήφισαν την ίδρυση των πανεπιστημιακών τμημάτων στην Άρτα και  ψήφισαν την κατάργηση του Τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής της Γεωπονικής Σχολής με έδρα την Άρτα όταν έγιναν κυβέρνηση, να εμφανίζονται σήμερα ως υποστηρικτές της ίδρυσης νέων σχολών. Έχουν δώσει δείγματα γραφής και οι πολίτες δεν τους πιστεύουν πλέον.

Εκείνο για το οποίο πρέπει να δεσμευτεί ενώπιον του αρτινού λαού ο κ. υφυπουργός, ο οποίος απουσίαζε από την εν λόγω συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για ένα τόσο σημαντικό θέμα για την Άρτα, είναι η άμεση άρση της ανάκλησης της λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής της Γεωπονικής Σχολής Άρτας.

Την ίδια στιγμή η απουσία του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας καθώς επίσης και όλων των περιφερειακών συμβούλων της πλειοψηφίας πλην ενός με την ταυτόχρονη τοποθέτηση του στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό περί μη ύπαρξης κτιριακών υποδομών δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τις προθέσεις των κυβερνητικών παραγόντων σε ότι αφορά το μείζον θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία.

Ταυτόχρονα με τη θέση του αυτή προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγμα στο σχηματισθέν ενιαίο μέτωπο των τοπικών βουλευτών, των δημάρχων και όλων των τοπικών φορέων του νομού μας .

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια και ειδικά τα περιφερειακά, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι πανεπιστημιακοί και οι φοιτητές, είναι η μειωμένη χρηματοδότηση και η υποστελέχωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει το «μια πρόσληψη καθηγητή για κάθε αποχώρηση», μετά τον ακαδημαϊκό αποδεκατισμό επί μνημονίων. Η ΝΔ δεν εφάρμοσε το νόμο, αλλά τώρα θυσιάζει 20 και 30 εκ. € το χρόνο για να πληρώνει 1.000+ ειδικούς φρουρούς. Μας πηγαίνουν μισό αιώνα πίσω.

Άρτα 7-2-2021

Αντώνης Γκούντας

Μέλος Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ -

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΜΜΑΧΙΑ