Δικαστικό μπλόκο για τα σχέδια κατασκευής αιολικού πάρκου στο βουνό ΓεραμπήΤο Ειρηνοδικείο Άρτας έκρινε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του «Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Βελεντζικού» κατά της ανώνυμης εταιρίας «ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε.». Η ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε. αδειοδοτήθηκε να κατασκευάσει βιομηχανικό πάρκο στη θέση Γεραμπή, στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Βελεντζικού, Μεγαλόχαρης και σε ένα μικρό μέρος της Σκουλικαριάς για την οδοποιία και δικαιώνει εν μέρει τον «Αναγκαστικό Συνεταιρισμό», ως νομέα και κάτοχο (ιδιοκτήτη, κατά τους συνεταιριστές) μέρους της έκτασης όπου προορίζεται να κατασκευαστεί το αιολικό.

Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται ειδική αναφορά στο ότι η εταιρεία ενέργησε «χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσει την συναίνεση του αιτούντος για τις παρεμβάσεις της σε εκτάσεις του...» Παρέλκει ότι οι Υπηρεσίες και ακολούθως η εταιρεία αγνόησαν όχι μόνο την εναντίωση στο έργο του Συνεταιρισμού αλλά και την αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη. Συνεπώς, όχι μόνο δεν συναίνεσε η τοπική κοινωνία αλλά εναντιώθηκε με όλες της τις δυνάμεις, στο εν λόγω έργο.

Το έργο αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει καθώς η αδειοδότηση των Υπηρεσιών καθίσταται πλέον προβληματική. Επίσης στην απόφαση αναδεικνύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής εγκατάστασης του αιολικού πάρκου και λαμβάνει υπόψη παραμέτρους που μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει, δεν είχαν αξιολογηθεί από τις Υπηρεσίες κατά την αδειοδότηση και κατασκευή του αιολικού.

Δηλαδή, όπως φαίνεται, δεν αρκεί το τυπικό της αδειοδότησης που ακολουθείται από την Ελληνική νομοθεσία όπου η ΡΑΕ δεσμεύει ουσιαστικά όλες τις βουνοκορφές με αιολικό δυναμικό, χωρίς να αποκλείει περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά ιστορικού, πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (περιοχές Natura) ή άλλων ειδικών δεσμεύσεων ή χρήσεων, όπως έχουμε στο «συνιδιόκτητο δάσος Βελεντζικού».

Συνεπώς, έχουμε νέα στοιχεία τα οποία σε πρώτο στάδιο θα επηρεάσουν και μακροπρόθεσμα θα ανατρέψουν την αδειοδότηση των αιολικών πάρκων και ενδέχεται στο επόμενο στάδιο να οδηγήσουν ακόμα και σε αναθεώρηση της νομοθεσίας για την χωροθέτηση αυτού του είδους των ΑΠΕ.