Ενημερωτική εκδήλωση για τους Special Olympics Hellas