Μία σημαντική διάκριση!Η Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning προχώρησε στην απονομή της "Ετικέτας Σχολείου eTwinning" στο Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας  Άρτας ως αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται σε σχολικό επίπεδο στο πλαίσιο του eTwinning.

Σε όλη την Ευρώπη βραβεύθηκαν και τιμήθηκαν 2139 σχολεία όλων των βαθμίδων, 88 σχολεία από την Ελλάδα, 3 στην περιφέρεια Ηπείρου και το Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας Άρτας είναι το μοναδικό σχολείο στον νομό Άρτας.

Με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, το eTwinning αναγνωρίζει και επικροτεί τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο μεμονωμένων μελών του eTwinning, αλλά και ολόκληρου του σχολείου, όπου ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται και ενσωματώνουν το eTwinning στις πολιτικές, την πρακτική και την επαγγελματική ανάπτυξη του σχολείου με τη στήριξη της διοίκησής του.

Τα Σχολεία eTwinning αναγνωρίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπα για το eTwinning, προάγουν ενεργά τις αξίες και την παιδαγωγική του eTwinning, αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα και διαμορφώνουν ένα δίκτυο ηγετικών σχολείων που εμπνέουν τη μελλοντική εξέλιξη της δράσης. Επίσης, χαίρουν υψηλής προβολής σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και έχουν τη δυνατότητα να επιδεικνύουν την Ετικέτα eTwinning που απέσπασαν στο διαφημιστικό και ενημερωτικό τους υλικό . Τέλος, αναγνωρίζονται ως ηγέτες στα:

Ψηφιακή πρακτική

Πρακτική ψηφιακής ασφάλειας

Καινοτόμες και δημιουργικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής

Προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού

Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με προσωπικό και μαθητές

Την τρέχουσα σχολική χρονιά, το Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας Άρτας συνεχίζει να υλοποιεί νέες δράσεις με βασικό στόχο να καλλιεργήσει πρότυπα υπεύθυνης συμπεριφοράς, να ευαισθητοποιήσει  με δημιουργικό τρόπο.