Μουσικό Σχολείο ΆρταςΈχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν μέχρι και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 (08.30 – 14.30μ.μ) οι αιτήσεις για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Μουσικού Σχολείου Άρτας.

Οι μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων που το επιθυμούν πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν το έντυπο της αίτησης από τα γραφεία του Μουσικού Σχολείου Άρτας καθώς και από την ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι εξετάσεις για την επιλογή μαθητών, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου, το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, στο Μουσικό Σχολείο.