«Πολιτιστική διαδρομή»Με στόχο να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου και της Άρτας ειδικότερα, να επιτευχθεί η διασύνδεση του πολιτισμού με το τουριστικό προϊόν και τον αγροδιατροφικό τομέα και να προσελκυσθούν τουρίστες στην περιοχή, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 25/9/18, στο Επιμελητήριο Άρτας το «Δίκτυο Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου και του Συμβουλίου Φορέων Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου (στο οποίο συμμετέχουν 21 φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως η Περιφέρεια, Δήμοι, Επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο, Υπουργεία Πολιτισμού & Τουρισμού κ.ά).

Όπως τονίστηκε και από τον Πρόεδρο του Επιμελητήριου Άρτας, κ. Γιάννη Γκολομάζο το εγχείρημα αυτό προβάλλει τις τοπικές επιχειρήσεις τουρισμού και αγροδιατροφής, ενώ παράλληλα προσελκύει επισκέπτες ενδιαφερόμενους για πολιτιστικό τουρισμό, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν και να αγοράσουν ποιοτικά τοπικά προϊόντα και να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό της κάθε επιμέρους περιοχής.

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τα μνημεία, στα πλαίσια μιας πολιτιστικής διαδρομής που περιβάλλει τις πιο σημαντικές αρχαίες πόλεις και περιοχές (Νικόπολη, Κασσώπη, Γίτανα, Δωδώνη, Αμβρακία κ.α.) , αλλά περιλαμβάνει και όλες τις ζώνες που ορίζονται ως παράκτιοι τουριστικοί πόλοι, καθώς και μέρος των ζωνών που προσδιορίζονται ως ζώνες για οικοτουρισμό και φυσιολατρικό τουρισμό, όπως ο Αμβρακικός, η κοιλάδα του Αχέροντα, η Σαγιάδα, και άλλες.

Το ΔΙκτυο ΕπιχεΙρησεων απευθύνεται σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις (όπως Καταλύματα, επιχειρήσεις Εστίασης -Διατροφής, παραγωγής τροφίμων, παραγωγής αντικειμένων, μετακινήσεων- τουριστικά γραφεία-Rent a Car- Συνοδοί/Ξεναγοί), οργανισμούς και φορείς ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου χαρακτήρα, οι οποίοι σε εθελοντική βάση, με αυτοδέσμευση, θα προωθήσουν τη Διαδρομή και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου ως προορισμό, με κοινό όραμα τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Το συντονισμό και την ευθύνη υλοποίησης του Συμφώνου θα έχει ο Φορέας λειτουργίας της Διαδρομής που είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Ηπείρου «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ», η οποία και έχει αναλάβει να διαμορφώσει το Σήμα της Διαδρομής και το σύστημα ελέγχου των προϋποθέσεων για την απόκτησή του σήματος.

Παράλληλα έχει την ευθύνη για τον περιοδικό έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών, για την επαγγελματική ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του Συμφώνου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες η ιστοσελίδα είναι www.ancienttheaters.com και τα απαραίτητα έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας www.e-artas.gr , και για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν η ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2018 στο email: info@e-artas.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681028728.