Πρόγραμμα "Σχολείο, Οικογένεια & Κοινότητα"Το  Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Άρτας  τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020  έχει ξεκινήσει προγράμματα για την πρόληψη ουσιών στη σχολική κοινότητα με τίτλο: 

«Σχολείο, Οικογένεια & Κοινότητα: ενισχύοντας τους δεσμούς και τις σχέσεις»

Στο Δημοτικό Σχολείο Κομποτίου μετά  από αίτημα του Διευθυντή, των εκπαιδευτικών  & σε συνέχεια των προηγούμενων ετών, που υπήρξαν παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές & στους γονείς  υλοποιείται στους μαθητές της  Β΄ και της Στ΄2  τάξης πρόγραμμα πρόληψης με στόχο: 

Να αποκτήσουν οι μαθητές προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, να μάθουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν καλύτερα με τους συμμαθητές τους

 Να   αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν, να διαχειρίζονται  τα συναισθήματά τους και να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές στο μέλλον.

Σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών που συνεχίζουν την υλοποίηση του προγράμματος με υποστηρικτικές συναντήσεις με το Κ.Π.  μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς

Έχουν υλοποιηθεί ενημερώσεις – ομιλίες στους  γονείς και στον σύλλογο  εκπαιδευτικών για  την εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές

Προγραμματίστηκε ομάδα για τους γονείς  του δημοτικού σχολείου, του νηπιαγωγείου και του παιδικού σταθμού

2. Στο Δημοτικό Σχολείο Ανέζας μετά από αίτημα της Δ/ντριας, του συλλόγου εκπαιδευτικών & σε συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς που υπήρξαν παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές & τους γονείς, διεξήχθησαν δύο παιδαγωγικές συναντήσεις συνομιλίας με το σύλλογο εκπαιδευτικών με στόχους:

Α. Να αναδείξουν προβληματισμούς που μπορούν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στο παιδαγωγικό τους έργο

Β. Να διερευνήσουν δράσεις συνεργασίας  στη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020

 Γ. Να διευκολύνουντην ενεργητική συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών

Δ. Να συνδέσουμε την σημασία ουσιαστικής επικοινωνίας και δράσης σε μια ολιστική παρέμβαση πρόληψης που διασυνδέει όλη την τοπική κοινότητα.

Προγραμματίζεται ομάδα για τους γονείς  του Δημοτικού Σχολείου & του Νηπιαγωγείου Ανέζας.

Στο Γυμνάσιο Πέτα μετά από αίτημα της Δ/ντριας  και  του συλλόγου εκπαιδευτικών με βάση την παραπάνω φιλοσοφία έχουν ξεκινήσει υποστηρικτικές συνομιλίες στον σύλλογο εκπαιδευτικών με στόχο να αναδείξουμε προβληματισμούς και δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας στην τάξη.