Πόσες σκέψεις μπορούμε να κάνουμε την ίδια στιγμή;

Μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο ένα πράγμα κάθε φορά. Το μέρος του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τις συνειδητές σκέψεις, σε αντίθεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν έχει τη δυνατότητα του “multitasking” (να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα) και έτσι δεν μπορεί να σκέφτεται δύο πράγματα την ίδια στιγμή