ΑΡΤΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ-ΑΡΤΑΣ

Διαβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Επιμελητηρίου Άρτας με τίτλο:

Ένταξη στη Νέα Δράση «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας»

Στα πλαίσια μιας συντονισμένης προσπάθειας να στηριχθεί η τοπική οικονομία της Άρτας, η οποία βασίζεται κατά κόρον στα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα, εγκρίθηκε από το από το ΕΠΑλΘ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Πράξη με τίτλο «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 366.711,00 €, η οποία στοχεύει στην προώθηση υψηλής ποιότητας αλιευμάτων και μεταποιημένων προϊόντων της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής της Άρτας, σε αγορές της Ελλάδας. Η πρόταση και το σχέδιο είναι του Επιμελητηρίου Άρτας, το οποίο είναι και ο δικαιούχος των δράσεων και στοχεύει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσεων με σκοπό τη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και την επίτευξη ολοκληρωμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της περιοχής. Επίσης, μέσω της Ψηφιακής Προώθησης θα γίνει μια συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης των προϊόντων αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.

Η  διοργάνωση τοπικών δράσεων από το Επιμελητήριο Άρτας σχετικές με τα αλιευτικά προϊόντα θα αποτελέσει ρόλο κλειδί στην προβολή αλλά και στην εξωστρέφεια των τοπικών αλιευτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Μέσω αυτών των δράσεων θα δοθεί η δυνατότητα μέσω της προβολής των προϊόντων να εντοπιστούν νέες ομάδες στόχοι που απευθύνονται τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Δράσεις:

σεμινάρια κατάρτισης στα μέλη των αλιευτικών συνεταιρισμών της Άρτας σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, ορθών πρακτικών αλιείας, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας

ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους φοιτητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στους μαθητές των σχολείων της Άρτας

εκθέσεις γευσιγνωσίας κοντά στους χώρους παραγωγής που θα απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε τουρίστες και επισκέπτες

γαστρονομική έκθεση με προσκεκλημένους Έλληνες σεφ και food bloggers

Συμμετοχή στην έκθεση «Κερνάμε Ήπειρο» στο Ζάππειο

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης θα αναδειχθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού κόλπου, ώστε να προωθηθούν σε νέες αγορές, αυξάνοντας σε εύλογο χρονικό διάστημα το μερίδιο αγοράς τους σε εθνικό επίπεδο. Η δυναμικότερη πλέον παρουσία των προϊόντων σε υφιστάμενες και νέες αγορές θα ωφελήσει όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας των συγκεκριμένων προϊόντων, από τις τοπικές επιχειρήσεις αλιείας/υδατοκαλλιέργειας μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Άλλωστε, πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής της Άρτας εξαρτάται από τον πλούτο και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ίδιος ο Αμβρακικός και τα οικοσυστήματα του, όπως οι λιμνοθάλασσες. Η διάθεση των προϊόντων σε νέα κανάλια διανομής θα οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης τους και θα πυροδοτήσει άνοδο του κύκλου εργασιών των τοπικών επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση των απαιτήσεων στην παραγωγή και ως εκ τούτου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, θα διαφημιστεί η περιοχή της Άρτας δίνοντας ώθηση στον τουρισμό και προσελκύοντας ενδεχομένως επιπλέον επισκέπτες. Η Πράξη θα συμβάλλει όμως και εν γένει στον Ψηφιακό μετασχηματισμό της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας δείχνοντας το δρόμο προς την «ευφυή» αλιεία και επιχειρηματικότητα.

Το Επιμελητήριο Άρτας θα υποστηρίξει συστηματικά τις τοπικές αλιευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, και επιχειρήσεις μεταποίησης συνεισφέροντας αποτελεσματικά στη συνεχή προσαρμογή της Τοπικής Επιχειρηματικότητας στα μεταβαλλόμενα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα και θα συμβάλλει στην αναγνώριση και στη διασφάλιση του πρωταγωνιστικού ρόλου των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στην Εθνική Οικονομία.

Ιωάννης Γκολομάζος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας