ΑΡΤΑ-ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΕΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Οργανωτές της εκδήλωσης:

Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (https://icsd.gr)

Δήμος Νικολάου Σκουφά (https://nskoufas.gr)

Χώρος Εκδήλωσης: Τουριστικό Περίπτερο  Δήμου Νικολάου Σκουφά,  Λόφος Κoρακοφωλιάς, Πέτα Άρτας.

Ημερομηνία: Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μπουφέ για όλους που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

12:00 – 12:15

Προσέλευση

12:15 – 12:20

Χαιρετισμοί

Ροζίνα Βαβέτση

Δήμαρχος Δήμου Νικολάου Σκουφά

     12:20 – 13:20

Παρουσίαση του έργου – Ομιλητές

Πανακούλιας Στέφανος

Πρόεδρος Διεθνές Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Θεόδωρος Πατσουλές

Συντονιστής του έργου για το Διεθνές Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

13:20 - 14:00

Συζήτηση Ομιλητών με Συμμετέχοντες

14:00

Λήξη της εκδήλωσης

Το έργο υλοποιείται από το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με την σύμπραξη του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες»,  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020», του Θεματικού Πεδίου: «A3 - Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος» και της Θεματικής Ενότητας: «Α.3.1 - Ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών ή δράσεων για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.