ΑΡΤΑ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου σχετικά με κατάργηση Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Αγράφων ,κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων.

Θέμα: Κατάργηση Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Αγράφων ,κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Άρτας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Αγράφων ,κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων .                                                                                                                                                     

Οι ενστάσεις μας για την κατάργηση των  Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών συνοψίζονται στα εξής :

- Αποπέμπονται εκπρόσωποι τοπικών παραγωγικών φορέων από τα συστήματα διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών. Στα 36 Εθνικά Πάρκα της χώρας, με το νόμο του 2018, προβλεπόταν η εκπροσώπηση των παραγωγικών τάξεων, μέσω μια θέσης σε έκαστο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία κατείχε επαγγελματίας της προστατευόμενης περιοχής, είτε ως εκπρόσωπος του τοπικού Επιμελητηρίου (σημείωση: το  Επιμελητήριο Άρτας ωστόσο δεν είχε εκπρόσωπό του στον Φορέα) είτε άλλων επαγγελματικών ενώσεων που δρούσαν εκεί. Τώρα , οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ( ! ) από ανθρώπους που αγνοούν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής ερήμην των τοπικών κοινωνιών.

 - Απώλεια «σήματος»  περιοχής (brandname). Με τη κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης και την κατάτμηση Εθνικών Πάρκων, πλέον δεν μπορεί κάποιος να μιλά για Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Αγράφων κλπ (άρα χάνεται το όνομα) αλλά γενικά και αόριστα για προστατευόμενες Περιοχές Ηπείρου. Επομένως, σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες για τον νομό Άρτας, όπως ο τουρισμός και η πρωτογενής παραγωγή, σε αυτές τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, χάνουν ένα ταυτοτικό στοιχείο, που θα τους εξασφάλιζε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία.

-Επανέρχεται η  γραφειοκρατία, αφού  η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών προβλέπεται να γίνεται πλέον μέσω ενός υδροκέφαλου, συγκεντρωτικού οργανισμού με έδρα την Αθήνα και όχι όπως μέχρι πρότινος από τους αποκεντρωμένους, αυτοδιοίκητους φορείς διαχείρισης των περιοχών. Ο νομός Άρτας μάλιστα είναι υπό καθεστώς προστασίας σε ποσοστό άνω του 50% και άρα για μια σειρά σημαντικών επενδύσεων επαγγελματιών-μελών μας απαιτείται η γνωμοδότηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, που πολύ φοβόμαστε ότι θα είναι πια δυσχερής και χρονοβόρα.

-Πιθανή περιβαλλοντική υποβάθμιση, η οποία  δεν μπορεί βεβαίως να προεξοφληθεί από το Επιμελητήριο μας, εν τούτοις δε γίνεται να μην αφουγκραστούμε τα μέλη μας, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που από τη ψήφιση του νόμου τον Μάη 2020, είχαν ήδη επισημάνει τους ενδεχόμενους κινδύνους για την προστασία της φύσης όλων αυτών των περιοχών, που αφορούν σχεδόν στο 1/3 της χώρας μας. Ιδιαίτερα για τον νομό Άρτας οι προστατευόμενες περιοχές -Αμβρακικός και Τζουμέρκα-  είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη ταυτότητα του, τα παραγόμενα προϊόντα  και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, επομένως η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας τους αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο για τους κατοίκους.

Το Επιμελητήριό μας, ως εκπρόσωπος της Αρτινής επιχειρηματικότητας,  θεωρεί ότι  Ανάπτυξη χωρίς σημεία αναφοράς τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.

 

Με εκτίμηση

Ιωάννης Γκολομάζος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας