ΑΡΤΑ:ΚΚΕ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Να προσληφθεί μόνιμο διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βάση τις ανάγκες, ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή,
προς τον  υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το ΚΚΕ.
Στην Ερώτηση, που υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Νίκος Έξαρχος,
Γιάννης Δελής, Αφροδίτη Κτενά και Νίκος Παπαναστάσης, αναφέρονται τα εξής:
«Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί με έδρα την πόλη
της Άρτας. Το Τμήμα έχει ελάχιστους μόνιμους διδάσκοντες, συγκεκριμένα μόλις 12, με
αποτέλεσμα για να βγει το πρόγραμμα να στηρίζεται κυρίως στους συμβασιούχους
διδάσκοντες, η πρόσληψη των οποίων κάθε χρόνο καθυστερεί δραματικά.
Ωστόσο, τη φετινή ακαδημαϊκή χρόνια η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο,
καθώς τίθεται σε κίνδυνο η ολοκλήρωση του έτους και η απόκτηση πτυχίου για πολλούς
φοιτητές. Ενώ είμαστε ήδη σε τροχιά ολοκλήρωσης του πρώτου εξαμήνου, πολλά βασικά
μαθήματα δεν πραγματοποιούνται, έπειτα από την περικοπή των αντίστοιχων κονδυλίων
για την πρόσληψη συμβασιούχων.
Πιο αναλυτικά, από τα 33 όργανα ειδίκευσης διδάσκονται μόλις 16, ενώ από τα 14 μουσικά
σύνολα μόλις τα 7. Εκτός από τις μουσικές δεξιότητες και τα μουσικά σύνολα (μαθήματα
κορμού), αυτή τη στιγμή δεν πραγματοποιούνται και πολλά άλλα μαθήματα, υποχρεωτικά
για τη λήψη πτυχίου.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διαχρονικής πολιτικής της υποχρηματοδότησης και
υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων και τα οποία θα αναπαράγονται συνεχώς όσο δεν
προβλέπεται γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, για τη στελέχωση με μόνιμο
διδακτικό, βοηθητικό, διοικητικό προσωπικό, με βάση τις ανάγκες της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα λάβει ώστε:
- Να μην καθυστερήσει κανένας φοιτητής-τρια την ολοκλήρωση των σπουδών του, λόγω
της υποστελέχωσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
- Να προσληφθεί μόνιμο, διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ευθύνη του κράτους και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας».