ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΆΡΤΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Νομού Άρτας βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, διάρκειας δύο ετών, με θέμα «OUT OF SCHOOL LEARNING AREAS FOR GIFTED STUDENTS – LIVING MUSEUMS», έχοντας τον ρόλο του συντονιστή.

Οι εταίροι του έργου είναι: AYDIN IL MILLI EGITIM MUDURLUGU από την Τουρκία, ASOCIACION MALAGUENA DE EDUCACION Y FORMACION EUROPEA (A.M.E.F.E.) από την Ισπανία και CNIPA PUGLIA από την Ιταλία.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κινητικότητα (η

πρώτη TPM έγινε στην Άρτα 8-9/11/2021) στο Αϊδίνιο της Τουρκίας από 27-2-2022 έως και 4-3-2022.

 

Οι δράσεις του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του

Αϊδινίου και σκοπό είχαν να εφαρμοστούν για τη μουσειακή εκπαίδευση των μαθητών μας.

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

• να βοηθήσουν τους χαρισματικούς μαθητές να αξιοποιήσουν τη γνώση και εκτός

των σχολικών χώρων,

• να βελτιωθεί ο πολιτιστικός διακρατικός διάλογος,

• να δημιουργήσει έναν χώρο κοινωνικοποίησης χαρισματικών μαθητών,

• να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη σημασία των χώρων εκτός του σχολείου,

όπως τα μουσεία, ως τόποι πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

• να αποδοθεί σημασία σε ιδέες για δραστηριότητες εντός σχολείου,

• οι μαθητές να αποκτήσουν πρόσβαση και να μπορούν να κάνουν ενημερωμένες

επιλογές για ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων από διαφορετικές πολιτισμικές πηγές,

• να αξιοποιούν δημιουργικά τον μουσειακό πλούτο για να αποκτήσουν ακαδημαϊκές

και καλλιτεχνικές δεξιότητες.

Η καινοτομία του έργου έγκειται στη δημιουργία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε σχέση

με τον μουσειακό πλούτο, αναφορικά με τα ιστορικά εκθέματά τους.

Ο οδηγός και τα μαθήματα, που θα προετοιμάσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, θα καταστήσουν τα αποτελέσματα αυτού του έργου ιδιαίτερα σημαντικά και ωφέλιμα για την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Από τη Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ