Γ.ΣΤΥΛΙΟΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ

Με αναφορά του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στύλιος
κοινοποιεί το αίτημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για τη συνέχιση
της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση του οδικού άξονα Αθαμάνιο –
Θεοδώριανα» μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
της Αναδόχου εταιρείας στον αρμόδιο Υπουργό.
Παράλληλα, στην αναφορά του καλεί τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών να τον ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται
να προβεί αναφορικά με το αίτημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Επιπλέον ζητά να διατηρείται ενήμερος για κάθε εξέλιξη επί τους
θέματος.
Ο κ. Στύλιος δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη
και συστηματική προσπάθεια να στηρίξουμε τους ορεινούς Δήμους της
Άρτας με έργα ουσίας που βελτιώνουν την καθημερινότητα των
κατοίκων. Η αναζωογόνηση των ορεινών της Άρτας είναι μιας συνεχής
προσπάθεια. Έχω δεσμευτεί να δίνω την μάχη για τον τόπο μας με όλες
μου τις δυνάμεις. Δίπλα στους πολίτες».