ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΆΡΤΑΣ

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Θεοδωρικάκο, με βάση την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας για τις ελλείψεις προσωπικού που αφορούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας.

Ειδικότερα σημειώνει ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση προσωπικού, μετά από τις ακυρώσεις των μεταθέσεων και από τον μεγάλο αριθμό των επικείμενων αποστρατειών.

Επίσης τονίζει ότι ήδη υπάρχουν κενά σε αρκετές βαθμίδες Αστυνομικών και η αναμενόμενη επιδείνωση αυτού του προβλήματος, θα έχει αναπόφευκτα δυσμενείς συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, με σοβαρό αντίκτυπο και για την τοπική κοινωνία.

Τέλος ο κ. Γκόκας καλεί τον κ. Υπουργό, να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό της Δ.Α. Άρτας και μάλιστα κατά τις προσεχείς συμπληρωματικές μεταθέσεις, καθώς επίσης ζητά να ενημερωθεί για τις αποφάσεις και τις ενέργειες του κ. Υπουργού.

Ακολουθεί το κείμενο της Αναφοράς:

 

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Π. Θεοδωρικάκο

Θέμα: «Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας με ανθρώπινο δυναμικό κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις»

 

Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ. 2395-γ/14-09-22 επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού που παρατηρούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας.

Τα μέλη της Ένωσης επισημαίνουν ότι η υποστελέχωση της Υπηρεσίας τους θα οξυνθεί το προσεχές διάστημα, από τις ακυρώσεις των μεταθέσεων και από το μεγάλο αριθμό των επικείμενων αποστρατειών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω Διεύθυνσης. Είναι γεγονός, ότι ήδη υπάρχουν κενά σε αρκετές βαθμίδες Αστυνομικών,  οποιαδήποτε δε περαιτέρω μείωση προσωπικού θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας με σοβαρό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη το σοβαρό αυτό ζήτημα και να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να ενισχυθεί η Δ.Α. Άρτας με ανθρώπινο δυναμικό κατά τις προσεχείς συμπληρωματικές μεταθέσεις, και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.