ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις ύψους €1.880.667 εκατ. πιστώθηκαν σε 770 δικαιούχους
της Άρτας από τον ΕΛΓΑ. Πρόκειται για αποζημιώσεις που αφορούν
ζημιές που υπέστησαν καλλιέργειες σε ακτινίδια, εσπεριδοειδή,
αροτραίες καλλιέργειες και σανοδοτικά ψυχανθή. Ειδικότερα, η
πληρωμή αφορά ζημιές που υπέστησαν οι παραγωγοί το 2023 από
χαλαζοπτώσεις, ανεμοθύελλες και πλημμύρες.
Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε €2,7 εκατ., με €800.000
να εκκρεμούν για παραγωγούς που δεν έχουν καταβάλει την ετήσια
ασφαλιστική εισφορά τους στον ΕΛΓΑ. Όσοι προχωρήσουν στην
τακτοποίηση της συγκεκριμένης οφειλής θα λάβουν μετά τις 20
Μαρτίου το ποσό που δικαιούνται. Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται και η
καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους παραγωγούς που
έχουν υποβάλλει ενστάσεις και δικαιώθηκαν. Με τη συγκεκριμένη
πληρωμή ολοκληρώνεται η καταβολή των αποζημιώσεων για το 2023
για το νομό της Άρτας.
Για διαδικαστικούς και τεχνικούς λόγους είναι σε εκκρεμότητα η
καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους από τις περιοχές του
Κομμένου και της Ανέζας. Η πληρωμή θα διευθετηθεί με την
ολοκλήρωση της εκτιμητική διαδικασίας και την έκδοση των τελικών
πορισμάτων.
Με αφορμή την τελευταία πληρωμή του ΕΛΓΑ στους παραγωγούς του
Νομού, ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Στύλιος
δήλωσε: «Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον
Πρόεδρο του Οργανισμού και τον διευθυντή του ΕΛΓΑ Ηπείρου.
Παρακολουθώ το θέμα σε όλα του τα στάδια και στηρίζω σταθερά και
με πράξεις τους παραγωγούς της Άρτας. Είμαι δίπλα τους».

Ετικέτες ΕΛΓΑ Άρτα