ΑΛΒΑΝΟΙ, ΆΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ!

Το ΙΝΣΕΤΕ χαρτογραφεί τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού με βάση τα στοιχεία του 2021 δίνοντας έμφαση στην πορεία των Περιφερειών της χώρας και τις αγορές.

Μετά από 2 χρόνια περιοριστικών μέτρων ο τουρισμός πήρε ξανά μπρος και η κίνηση ήταν ικανοποιητική.

Στην Ήπειρο όμως τα στοιχεία δείχνουν δύο αρνητικές παραμέτρους:

Η πρώτη είναι πως εδώ καταγράφεται η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καθώς υπολογίζεται στα 299 ευρώ και ως δεύτερη καταγράφεται η ελάχιστη διάρκεια παραμονής η οποία ανέρχεται στις 4,6 διανυκτερεύσεις.

Οι δύο αυτοί δείκτες είναι οι χαμηλότεροι μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.

Η Ήπειρος βρίσκεται στην όχι καλή έβδομη θέση των επισκέψεων καθώς το 2021 οι τουρίστες υπολογίστηκαν στις 425.000.

Οι περισσότερες επισκέψεις στην Ήπειρο προέρχονται από την Αλβανία (60 χιλιάδες επισκέψεις), ακολουθεί η Γερμανία με 38 χιλιάδες επισκέψεις και το Ηνωμένο Βασίλειο με 32 χιλιάδες επισκέψεις.

Όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις η Ήπειρος βρίσκεται στην 10η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας καθώς αυτές ανέρχονται σε 1.972 χιλ. έχοντας ως κύριες αγορές την Γερμανία (387 χιλ.), το Ην. Βασίλειο (233 χιλ.) και την Ιταλία (167 χιλ.), ενώ κατέχει και τη δέκατη θέση στις εισπράξεις από τον τουρισμό καθώς αυτές ανήλθαν στα 127 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τουριστικές εισπράξεις προέρχονται από το Ην. Βασίλειο (21 εκατ. €), τη Γερμανία (20 εκατ. €) και την Αλβανία (13 εκατ. €).