ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ!

Καταργείται ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Αρμυράς.

Ουσιαστικά πρόκειται για συνέχεια της απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, τα προηγούμενα Χριστούγεννα, για κατάργηση επτά Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, Εθνικό Πάρκο Σχοινιά, Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής, Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Αγράφων, κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων, Εθνικό Δρυμό Ολύμπου.

Η διοίκηση των φορέων που καταργούνται μεταφέρεται στα Υπουργεία και άρα οι γνωμοδοτήσεις για τα έργα στις προστατευόμενες περιοχές θα βγαίνουν με «αναπτυξιακά» κριτήρια και εξυπηρετώντας άλλα συμφέροντα.

Η απόφαση για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου -Λευκάδας έχει υπογραφεί από τις 16 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση:

«Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 11 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207) με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού» και μετονομάστηκε σε «Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας» με την περίπτωση ια) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α’ 25), έπειτα από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού του ελέγχου, καταργείται.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) καθίσταται καθολικός διάδοχος του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, που καταργείται με την παράγραφο 1, και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), όπως ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

Ποιος ακριβώς είναι ο Φορέας:

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού ιδρύεται στις 27/8/2002 μαζί με άλλους 25 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με το Νόμο 3044/02. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και σύμφωνα με το Νόμο 2742/99 έχει σκοπό: «τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ».

Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη αυτού του σκοπού, διοικείται από ένα 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, της Αποκεντρωμένης διοίκησης, της Περιφερειακής και Τοπικής αυτοδιοίκησης, αλιευτικών συνεταιρισμών, μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή αντιπροσώπευση της Πολιτείας, των τοπικών Αρχών και των χρηστών της περιοχής, στην ανάπτυξη της συμμετοχικότητας και της λήψης μέτρων συν-διαχείρισης για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού.

Με το Ν. 4519/2018 ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού μετονομάζεται σε Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας και με τον τρόπο αυτό δίνεται έμφαση στην  προστασία του Αμβρακικού κόλπου, ενώ συγχρόνως ο Φορέας Διαχείρισης επεκτείνει την χωρική του αρμοδιότητα στις προστατευόμενες περιοχές Νatura2000 της Λευκάδας.

Το όραμα που πρεσβεύει ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Kόλπου – Λευκάδας είναι: η διατήρηση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (οικότοποι, είδη χλωρίδας και πανίδας) σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκεται είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των οικοσυστημάτων που έχει υποβαθμιστεί, χωρίς να περιθωριοποιείτε η τοπική κοινωνία ή να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική της ευημερία. Η επιτυχημένη εφαρμογή αυτού του μοντέλου διαχείρισης, θα οδηγήσει στην ανάδειξη των εγγενών αξιών της βιοποικιλότητας και στην αναγνώρισή της ως μείζονος σημασίας για την ευμάρεια της περιοχής.