ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ 6Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας ερευνητικής κατάταξης «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022», το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των Ελληνικών, την 245η στην Ευρώπη και την 609η στην παγκόσμια κατάταξη.

Η βαθμολογία και η θέση κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται με βάση τις βαθμολογίες των δεικτών h-index και i10 (4 κριτήρια που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των επιστημόνων του κάθε πανεπιστημίου και το ερευνητικό τους έργο κ.α.) καθώς και τις αναφορές στο Google Scholar του ερευνητικού του δυναμικού.

Για το 2022 στη βαθμολογία συμπεριλήφθηκε το ερευνητικό έργο της τελευταίας πενταετίας 1.019.535 επιστημόνων από 216 χώρες, απ’ τους οποίους οι 6685 να είναι Έλληνες Καθηγητές, Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων.

Τα δεδομένα συλλέγοντα από το προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar και τα δεδομένα και η θέση των Ιδρυμάτων βρίσκονται σε συνεχή επικαιροποίηση.