Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας για σύνδεση με το Άκτιο – Αμβρακία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφασίστηκαν στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από την χ/θ 15+000 έως την χ/θ 15+500, για την προσωρινή σύνδεση στην χ/θ 31+545 (Περιοχή Λουτρακίου) του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία (Παράκαμψη Αμφιλοχίας), στο πλαίσιο του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τμήμα από χ/θ 0+001 έως χ/θ 48+500».

Αναλυτικά η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα, προβλέπει:

Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από την χ/θ 15+000 έως την χ/θ 15+500 και την παράλληλη εκτροπή αυτής μέσω της Κάθετης Οδού 18, περί την χ/θ 31+545 της υπό κατασκευής οδού και του προσωρινού κυκλικού κόμβου Κ8, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τμήμα από χ/θ 0+001 έως χ/θ 48+500 ».

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από 30/06/2022 έως 23/05/2023.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύει από την 30/06/2022 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 23/05/2023.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυν. Τμήμα Αμφιλοχίας.

KARVASARAS.GR