ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ TAXISNET ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022

Γύρω στα τέλη Μαρτίου 2022 αναμένεται να ανοίξει το TaxisNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2022. Εκκρεμεί η ψήφιση διάταξης νόμου, που θα καθορίζει την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2022 και την πληρωμή του φόρου σε οκτώ (8) μηνιαίες δόσεις.

 

Πώς θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις 2022

Οι φορολογικές δηλώσεις 2022 υποβάλλονται υποχρεωτικά, μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που, κατ’ εξαίρεση, δε θα υποβληθούν με τον ανωτέρω τρόπο αλλά σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ.

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, καταχωρούνται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Το έντυπο Ε16 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Πηγή: odigostoupoliti.eu