ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022: ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΟΥΝ

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, δηλαδή για φέτος αναμένεται η έναρξη να είναι στις 11 Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων.

Οι εκπτώσεις διαρκούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, στις 31 Αυγούστου.

 

Σχετικές συστάσεις προς καταναλωτές και επιχειρήσεις:

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση.

Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από ….% έως ….%»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.