ΑΡΤΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑ: ΞΕΚΙΝΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η "Διαχείριση Βιοαποβλήτων" του Δήμου Ν. Σκουφά, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"

Ένα ακόμη μεγάλο έργο ετοιμάζεται να υλοποιήσει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά που δείχνει να πρωτοπορεί στον τομέα της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, το έργο «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης για την υλοποίηση δράσεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων.

Αναλυτικά:

Για την εκτροπή 96 τόνων ανά έτος οικιακών βιοαποβλήτων, μέσω οικιακής κομποστοποίησης, θα γίνει προμήθεια 479 τεμαχίων οικιακών κομποστοποίησης χωρητικότητας 300 lt και 479 τεμαχίων πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας, χωρητικότητας 10 lt.

Για την εφαρμογή προγράμματος "Διαλογή στην Πηγή Οικιακών Βιοαποβλήτων" με δίκτυο καφέ κάδων και τη χωριστή συλλογή 327 tn/έτος, οικιακών βιοαποβλήτων, θα γίνει προμήθεια:

127 τεμαχίων εξωτερικών κάδων 120 lt

63 τεμαχίων εξωτερικών κάδων 240 lt

21 τεμαχίων εξωτερικών κάδων 360 lt

Ταυτόχρονα, θα παραληφθούν 1.778 τεμάχια κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας 10 lt.

Η εναπόθεση των προδιαλεγμένων αυτών βιοαποβλήτων, αρχικά θα γίνεται στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ξεκινήσει η λειτουργιά της, στη Μονάδα Κομποστοποίησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας, με σύστημα πλύσης κάδων.

Τέλος ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θα προχωρήσει και σε δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, με σκοπό την ορθή εφαρμογή του από τους πολίτες.

Αυτή η καμπάνια ενημέρωσης θα περιλαμβάνει ενημερώσεις φορέων, ενημερώσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, ψηφιακή εκστρατεία ενημέρωσης, φυλλάδια, αφίσες, και περίπτερο που θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες στους δημότες.

Να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων, εκτός από την "Μονάδα Κομποστοποίησης" που θα κατασκευάσει, ετοιμάζει το "Πράσινο Σημείο" , ολοκληρώνει την κατασκευή του "Βιολογικού Καθαρισμού" και του "Δικτύου Ακάθαρτων Υδάτων" (ένα σύστημα δεκάδων χιλιομέτρων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των τεσσάρων δημοτικών του ενοτήτων), έκλεισε τον ΧΥΤΑ και τον αποχαρακτήρισε ώστε στη θέση του να κατασκευαστεί ένα υπερσύγχρονο ανοιχτό θέατρο, ενώ για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, φρόντισε ώστε όλες οι γεωτρήσεις να έχουν πιστοποιηθεί.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει κερδίσει ήδη δύο βραβεία GREEN AWARDS για τις περιβαλλοντικές του δράσεις και την ανάπτυξη υποδομών, για την προστασία της φύσης αλλά και της υγείας των κατοίκων του.