ΕΝΤΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ

Τον προβληματισμό της εκφράζει μέσα από την παρακάτω επιστολή η Ομάδα πολιτών για την αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου: 

 

Από: Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών

για την αξιοποίηση της Λίμνης

Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης

 

Προς: 1. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπειρου - Δυτικής  Μακεδονίας

3.Περιφερειάρχη Ηπείρου

4. Αντιπεριφερειάρχη Άρτας

    κ. Βασιλείου Ψαθά

 Κοιν.:1. Υφυπουργό Περιβάλλοντος &    

Ενέργειας

              2.Βουλευτές Ν. Άρτας

                                                                            κ. Γεώργιο Στύλιο

                                                                           κα Ολγα Γεροβασίλη

                                                                           κ. Χρήστο Γκόκα

3. Δήμαρχο Αρταίων

4. Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά

5. Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων

6. Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη

7. Επικεφαλής Παρατάξεων

Περιφέρειας Ηπείρου

8.Περιφερειακούς Συμβούλους  Άρτας

                                                                        9. Επικεφαλής Παρατάξεων Δήμων

 ΠΕ Άρτας

10:Δημοτικούς Συμβούλους

11:Δ/ντή Υ/Η Σταθμού Πουρναρίου

12. Δ.Σ. Επιμελητηρίου Άρτας

13. Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

14.Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού

15.ΜΜΕ Ηπείρου

                                                             

Άρτα, 17 Iανουαρίου 2022

Θέμα: Παράταση της διαβούλευσης για την εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου και έκφραση αρνητικής γνώμης

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Εδώ και 40 χρόνια, από την κατασκευή του φράγματος Πουρναρίου στον  Άραχθο ποταμό και την δημιουργία της Τεχνητής λίμνης Πουρναρίου οι κάτοικοι της παραλίμνιας ζώνης διεκδικούν την αξιοποίηση της παραλίμνιας ζώνης με σκοπό την ανάπτυξη αγροτικών, επιχειρηματικών και τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Μάλιστα, η ΔΕΗ ΑΕ ανέλαβε και εκπόνησε για λογαριασμό της ΠΕ Άρτας  και στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων για τους ΥΗΣ Αράχθου «Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και  Ανάδειξης Περιοχής των ταμιευτήρων ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ (Ανάντη Φράγματος Πουρνάρι I έως εκβολές ποτ. Αράχθου) με Αρ. Πρωτ.3505/28-11-14.

Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια έντονη κινητικότητα για το θέμα και μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις η Περιφέρεια Ηπείρου και οι εμπλεκόμενοι Δήμοι της ΠΕ Άρτας (Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Κεντρικών Τζουμέρκων, Γ. Καραϊσκάκη), αλλά και οι βουλευτές της ΠΕ Άρτας, με δεδομένο το απαράμιλλο φυσικό κάλλος της λίμνης και των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, που επικρατούν στην περιοχή, συμφωνούν ότι ο τόπος θα μπορούσε να αναδειχθεί σε έναν νέο φυσιολατρικό- τουριστικό προορισμό με υπερτοπικό χαρακτήρα και να συμβάλλει τα μέγιστα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας  και αναζητούν χρηματοδότηση για την επικαιροποίηση της μελέτης της ΔΕΗ -εκπόνηση νέας σχετικής μελέτης. Παράλληλα, τόσο ο Δήμος Αρταίων όσο και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχουν εγκρίνει και εντάξει στο πρόγραμμά τους κονδύλια για την εκπόνηση μελέτης υδροδότησης των Δήμων από την λίμνη Πουρναρίου.

Ως εκ τούτου, η προωθούμενη εγατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην λίμνη Πουρναρίου εγκατεστημένης ισχύος 103 MW δημιουργεί προβληματισμό για την πορεία των αναπτυξιακών σχεδίων της τοπικής κοινωνίας και εγείρουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα και την επιβάρυνση του οικοσυστήματος της περιοχής, που θα ανακύψουν από ένα τέτοιο έργο.

Ειδικοί δεν είμαστε, ωστόσο από μια πρώτη ανάγνωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μάλιστα εν μέσω κορονοϊού - όπου στην πλειοψηφία τους οι υπηρεσίες υπολειτουργούν- αντιλαμβανόμαστε ότι πιθανή εγκατάσταση Πλωτού φωτοβολταϊκού Σταθμού στην Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου, μάλιστα σε έκταση 1.144.000 m², θα έχει “αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον” την βιοποικιλότητα της περιοχής και την ποιότητα των νερών, με δεδομένη την ανάγκη του για ενέργεια από τον ήλιο, για να μην μιλήσουμε για την καταστροφή της αισθητικής ενός τοπίου απαράμιλλης ομορφιάς.

Ταυτόχρονα, αντιγράφοντας από την μελέτη της ΤΕΡΝΑ, επισημαίνουμε ότι “στις θέσεις που θα πραγματοποιηθούν αγκυρώσεις αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στους βενθικούς οργανισμούς και στα ενδιαιτήματα των υδρόβιων οργανισμών τόσο στο βυθό όσο και στην παρόχθια ζώνη. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι αρνητικές και μόνιμου χαρακτήρα καθώς θα καταληφθούν χώροι στην επιφάνεια του βυθού, όπου αναπτύσσονται ή τρέφονται βενθικοί οργανισμοί και ψάρια. ... Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις στους βενθικούς οργανισμούς και στα ενδιαιτήματα των υδρόβιων οργανισμών κρίνονται αρνητικές, τοπικού χαρακτήρα και μερικώς αναστρέψιμες”.

Εξάλλου, όπως καταγράφεται στη μελέτη πέραν της φάσης κατασκευής του υπό μελέτη έργου, όπου θα απασχοληθούν περί τα 100 άτομα, στη φάση της λειτουργίας  “ θα απασχοληθούν μόνο20 άτομα με μη μόνιμη παρουσία, σε περιπτώσεις που απαιτείται επισκευή εν ενεργεία εξοπλισμού”. Κατά συνέπεια το κοινωνικο-οικονομικό όφελος για την τοπική κοινωνία είναι μηδαμινό και άνευ ουσίας.

Καταλήγοντας, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας ζώνης εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στην εγκατάσταση Πλωτού φωτοβολταϊκού Σταθμού, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου σε έκταση  1.144 στρεμμάτων,  καθώς μια  τέτοια “επένδυση” έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια Αξιοποίησης της λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας ζώνης, της υδροδότησης των Δήμων κι αναμένεται να προκαλέσει άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές αρνητικές μεταβολές στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το μικροκλίμα και το οικοσύστημα της περιοχής.

Κυρίες και Κύριοι,

Είμαστε υπέρ της αξιοποίησης της λίμνης για ζωτικούς, τουριστικούς και παραγωγικούς λόγους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και όχι συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων.

Η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην περιοχή δεν μπορεί να γίνεται άναρχα και χωρίς σχεδιασμό και βεβαίως χωρίς την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και ζητούμε καταρχήν την παράταση της διαβούλευσης και κατά  δεύτερον την μη αδειοδότηση και υλοποίηση του υπό μελέτη έργου.

Επιπλέον, σας καλούμε να απαντήσετε δημόσια με βάση ποιον σχεδιασμό δίνονται άδειες για εγκατάσταση ΑΠΕ και συγκεκριμένα:

Έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χώρας;

Έχει εκπονηθεί και εγκριθεί το σχέδιο χωροταξικού πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακός Ενεργειακός Σχεδιασμός), ώστε να γνωρίζουμε το ποσοστό κάθε μορφής παραγωγής ενέργειας στο τελικό ενεργειακό μίγμα  της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και το ποσοστό συμμετοχής της Ηπείρου στο ενεργειακό μίγμα της χώρας;

υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο για τον Άραχθο και την λεκάνη απορροής του;

Τέλος, καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ζητήσουν από τις τεχνικές τους υπηρεσίες,  να μελετήσουν τα δεδομένα της περιοχής και να αποφανθούν σχετικά. Επιπλέον, περιμένουμε από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής, ήτοι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού να μελετήσουν και να γνωμοδοτήσουν σχετικά.

Με την πεποίθηση ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και εν αναμονή των απαντήσεων στα τεθέντα ερωτήματα, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Για την Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών

Η Συντονιστική Επιτροπή

Αναγνωστάκη Σοφία

Καρανάτση Αγγελική

Κόκκινος Απόστολος

Κολιούλη Βάσω

Ντάλας Γεώργιος

Σπύρου Ιωάννης

Τζαμάκου Ευτυχία