ΑΡΤΑ-ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΣΕΛΛΑΔΩΝ

Εγκρίθηκε η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Νικολάου Σκουφά για τη δημιουργία - ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ Σελλάδων, για ένταξη και χρηματοδότηση από το «Πράσινο ταμείο», 

Το συνολικό έργο το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 378.200 ευρώ, αφορά στη διαμόρφωση της πλατείας καθώς σήμερα αποτελείται από δύο αυτοτελή τμήματα λόγω υψομετρικής διαφοράς.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής πλατείας η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον οικισμό αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Αυτή, θα λειτουργεί ως χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων  αλλά και ως χώρος αναψυχής,  χαλάρωσης και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής.