ΑΡΤΑ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Στο πλαίσιο της Πράξης αλιΑμβρα - Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Για Την Οργάνωση Της Αγοράς
Και Την Ανάδειξη Των Προϊόντων Αλιείας Και Υδατοκαλλιέργειας Προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας",
η οποία υλοποιήθηκε με την χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και φορέα υλοποίησης το
Επιμελητήριο Άρτας, πραγματοποιήθηκαν επιτυχημένα τέσσερα σεμινάρια κατάρτισης, στο πλαίσιο
των οποίων πραγματοποιήθηκαν και εκπαιδευτικές επισκέψεις, στις οποίες συμμετείχαν αλιείς του
Αμβρακικού Κόλπου από την περιοχή της Άρτας.
Τα σεμινάρια, διάρκειας 30 ωρών το καθένα, πραγματοποιήθηκαν στην Ανέζα, την Κορωνησία, το
Νεοχώρι και την Κόπραινα. Συμμετείχαν εξειδικευμένοι ομιλητές, οι οποίοι μέσα από τις
παρουσιάσεις τους είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των αλιέων σε θέματα που αφορούν τη
μείωση των ιχθυοαποθεμάτων, την εισβολή ξενικών ειδών και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Επίσης, οι αλιείς ενημερώθηκαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της αλιείας και
συζητήθηκαν προτάσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση των πόρων.
Επιπλέον, μέσω των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, οι αλιείς είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο του οργανισμού Messolonghi By Locals, βίωσαν το
μοναδικό οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας, γνώρισαν διαφορετικές αλιευτικές τεχνικές που
παραμένουν αναλλοίωτες στους αιώνες, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
πληροφορίες και γνώσεις με τους ντόπιους ψαράδες. Οι δράσεις αρχικά περιλάμβαναν επίσκεψη
στον τοπικό κόμβο Local Hub όπου ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γιάννης Κλαδάς τους
εξήγησε τη λειτουργία των λιμνοθαλασσών ως οικοσύστημα και τους παρουσίασε τη λιμνοθάλασσα
του Μεσολογγίου συγκριτικά με τις υπόλοιπες ελληνικές λιμνοθάλασσες. Εν συνεχεία, οι αλιείς είχαν
την ευκαιρία να εξερευνήσουν το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας μέσα από μια βαρκάδα με το
παραδοσιακό πριάρι, με συνοδό την έμπειρη Γεωλόγο-Περιβαλλοντολόγο του οργανισμού κα Σισία
Ρούσση, να συμμετέχουν ενεργά στο πάστωμα διαφόρων ψαριών στο σπίτι των ψαράδων, στις
παραδοσιακές πελάδες, και κατόπιν επίσκεψη στο μοναδικό Μουσείο του Άλατος.