ΑΡΤΑ: ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΕΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ.

Δικαστικά σκοπεύουν να κινηθούν πλέον αρκετοί πολίτες της Άρτας κατά του Δήμου για αδιαφορία σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των αδέσποτων που έχουν σχηματίσει αγέλες μέσα στην πόλη και ενίοτε επιτίθενται εναντίον πολιτών.

Τον τελευταίο χρόνο καταγράφηκαν αρκετές περιπτώσεις τραυματικών επιθέσεων εναντίον πολιτών και μάλιστα στο Κέντρο της Άρτας. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος έχει δημιουργήσει ένα καταφύγιο όπου φιλοξενούνται κυρίως σκυλιά. Ο χώρος αυτός εκτός από ανεπαρκής χαρακτηρίζεται από πολίτες και απαράδεκτος σε ότι αφορά τις υγειονομικές συνθήκες ( και όχι μόνο )διαβίωσης των αδέσποτων. Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρει  ο νόμος για τις υποχρεώσεις των Δήμων,

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήμων

Κάθε δήμος ή συνεργαζόμενοι δήμοι ή σύνδεσμοι δήμων ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία, καταφύγια και αποτεφρωτήρια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Κάθε δήμος υποχρεούται να διαθέτει, είτε ο ίδιος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους δήμους είτε ως μέλος συνδέσμου δήμων, τουλάχιστον ένα (1) καταφύγιο

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγονται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Για τον σκοπό αυτό, κάθε δήμος οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον ένα όχημα περισυλλογής ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό. Οι δήμοι και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού τους για τον σκοπό αυτό από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς εποπτεύονται, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο της οικείας περιφερειακής ενότητας.

 Τα ζώα που περισυλλέγονται επειδή περιφέρονται σε δημόσιους χώρους ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση:

Αν δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα και:

 Οδηγούνται στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε συνεργαζόμενα με τον δήμο κτηνιατρεία, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και καταγράφονται στο ΕΜΖΣ ως αδέσποτα με προσωρινό ιδιοκτήτη τον δήμο.

 Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.