ΑΡΤΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ WORKSHOP ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNO.TRITION