ΑΡΤΑ: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

Αλληλεγγύη και Στήριξη με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του

Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων επεκτείνει το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι",
δείχνοντας την αλληλεγγύη του στα άτομα τρίτης ηλικίας και σε ΑΜΕΑ.
Το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι για
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
Το Βοήθεια στο Σπίτι απευθύνεται σε:
 Άτομα άνω των 67 που δεν μπορούν να φροντίζουν τον εαυτό
τους πλήρως.
 Άτομα με αναπηρία άνω των 50 ετών.
 Άτομα που ζουν μοναχικά χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον.
Στον αριθμό τηλεφώνου 26813 62263 παρέχονται, πληροφορίες,
υποστήριξη, και δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για ένταξη στο
πρόγραμμα.
Η φροντίδα, η στήριξη και η αξιοπρέπεια για όλους είναι η κινητήρια
δύναμη που μας καθοδηγεί

Ετικέτες Δημος Αρτας