ΑΡΤΑ:ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ

Η Εταιρία ΑGROLOGY Παπαοικονόμου ABEE στα πλαίσια του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς «Ανάπτυξη
καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και
αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» διοργανώνει ημερίδα με
θέμα «Η Καινοτομία, ως εργαλείο αντιμετώπισης των ιολογικών ασθενειών, στα
εσπεριδοειδή».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ στην Άρτα την Πέμπτη, 6 Ιουλίου
2023 και ώρα 18:00 μ.μ.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα όπως:
- Η εσπεριδοκαλλιέργεια στην περιοχή της Άρτας
- Το Έργο ΕΣΠΕΡασπίς και οι στόχοι του, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης δράσης
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
και Εθνικούς πόρους
- Παρουσίαση από την Ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών &
Αμπέλου/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ των αποτελεσμάτων επισκοπήσεων για την παρουσία ιοειδών στην
Άρτας, τα είδη των αφίδων στην Κρήτη, τα μοντέλα παρακολούθησής τους και της αξιολόγησης
εμπορικών σκευασμάτων στη θρέψη εσπεριδοειδών και τα αντιοξειδωτικά ένζυμα
- Σκευάσματα εξειδικευμένης θρέψης εσπεριδοειδών από την AGROLOGY ABEE
Κεντρικός στόχος του έργου ΕΣΠΕΡασπίς είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση
ανταγωνιστικότητας της εσπεριδοκαλλιέργειας ως νέα εθνική στρατηγική για την καλλιέργεια και τις
γεωργικές πρακτικές.
Στο έργο ΕΣΠΕΡασπίς συμμετέχουν σημαντικά Ερευνητικά/Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης και
Εταιρίες:
 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Συντονιστής Φορέας)
 ΙΤΕ-Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας
 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 Εταιρία AGROLOGY Παπαοικονόμου ABEE
 Εταιρία AGROSTIS SA
 Φυτώρια ΒΙΤΣΙΟΣ

Την ενημερωτική αυτή ημερίδα μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε  καλλιεργητής εσπεριδοειδών,
φυτωριούχος, συνεταιριστής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος για το θέμα αυτό.
Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.

Πρόγραμμα Ημερίδας

18:00 – 18:15 Εγγραφές
18:15 – 18:30 Καλωσόρισμα και Χαιρετισμοί
18:30 – 18:45 «Η εσπεριδοκαλλιέργεια στην Άρτα» Διεύθυνση Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας

18:45 – 19:00 «Συνοπτική παρουσίαση του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς» | Δρ.
Ματθαίος Μαθιουδάκης, Εντεταλμένος Ερευνητής
ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

19:00 – 19:15 «Παρουσία ιοειδών σε εσπεριδοειδή στην Άρτα, Αποτελέσματα
πρόσφατης έρευνας» | Δρ. Ματθαίος Μαθιουδάκης,
Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

19:15 – 19:35 Coffee Break
19:35 – 19:50 «Εχθροί εσπεριδοειδών, ταυτοποίηση αφίδων-φορέων σε
εσπεριδοειδή και μοντέλα παρακολούθησης» | Δρ. Κυριακή
Βαρίκου, Κύρια Ερευνήτρια ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

19:50 – 20:05 «Επίδραση δυο εμπορικών σκευασμάτων στη θρέψη
εσπεριδοειδών» | Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Διευθυντής Ερευνών
και Διευθυντής του ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

20:05 – 20:20 «Επίδραση δυο εμπορικών σκευασμάτων στη δράση
αντιοξειδωτικών ενζύμων εσπεριδοειδών» | Δρ. Βασίλειος
Ζιώγας, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
20:20 – 20:35 «Συμμετοχή στο ΕΣΠΕΡασπίς και παρουσίαση υφιστάμενης
κατάστασης φυτωριούχων» | Ευστράτιος Βίτσιος,
Φυτωριούχος

20:35 - 20:50 Εξειδικευμένη Θρέψη Εσπεριδοειδών AGROLOGY | Success

Story Κλημεντίνης | Δρ. Νικόλαος Ρηγάκης

20:50 – 21:30 Ερωτήσεις και Συζήτηση