ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (ΔΕΠ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Άρτας σας προσκαλούν  στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνεται  σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Ηπείρου , με θέμα την παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ :

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»

στις 07/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  https://us02web.zoom.us/j/85878324483

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης.