ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ:ΥΨΗΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ.

Η ταμειακή κατάσταση των Δήμων της χώρας αποτυπώνεται στην κατάσταση που αναρτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών .

Όπως προκύπτει από τον πίνακα πολλοί Δήμοι έχουν ταμειακό απόθεμα, ενώ άλλοι φαίνεται πως βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. 

Ο Δήμος Ιωαννιτών διατηρεί ένα υψηλό αποθεματικό 22 εκατ. ευρώ. Υψηλό αποθεματικό εμφανίζει και ο Δήμος Αρταίων όμως είναι και ο Δήμος με τα μεγαλύτερα χρέη!