ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΆΡΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσιο σχολείο και παρέχει στους

αποφοίτους του απολυτήριο τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι δύο σχολικά έτη.

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το

18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.

Φοιτώντας κανείς στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:

1. Διδάσκεται με μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες μαθητές.

2. Παρακολουθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τα

ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του.

3. Κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην κοινωνική και

οικονομική ανέλιξή του.

4. Αποκτά τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.

Από 1/9 έως 15/10, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής

στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας για το νέο σχολικό έτος 2023-2024 τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες 17:00 – 20:00 στις εγκαταστάσεις του σχολείου (κτήριο 8ου

Δημοτικού Σχολείου Άρτας – Έναντι Δημαρχείου Άρτας). Οι αιτήσεις συμμετοχής για το

Τμήμα του ΣΔΕ Άρτας στη Φιλιππιάδα υποβάλλονται στην έδρα του σχολείου στην

Άρτα.

Πληροφορίες στο τηλ.2681074354 (ώρες 5–8 μμ.) και στο τηλ. 6977672239

Στο Διαδίκτυο: http://sde-artas.art.sch.gr