ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

Η – υπό αναγνώριση – Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ακτινιδίου (ΕΔΟΑ) καταγγέλλει με επιστολή της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΑΑΔΕ και στις Περιφέρειες της χώρας την παράνομη πρόωρη διακίνηση ατυποποίητων ακτινιδίων στις αγορές του εξωτερικού όπως η Ολλανδία και η Ισπανία. Επισημαίνεται η άμεση ανάγκη για ελέγχους από τις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Περιφερειών της χώρας, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, από τα μικτά συνεργεία σε κάθε επίπεδο (συνοδευτικά πιστοποιητικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ποικιλίες ακτινιδίων, μέσα συσκευασίας, νόμιμα φορολογικά παραστατικά, κλπ), στους συνοριακούς σταθμούς, στα λιμάνια αλλά και στο εσωτερικό της χώρας (οπωρώνες, τυποποιητήρια-συσκευαστήρια, ψυγεία κλπ).

Σύμφωνα με την Οργάνωση, έχει ήδη ξεκινήσει η πρόωρη κοπή (με χαμηλά σάκχαρα) και η παράνομη διακίνηση ακτινιδίων, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Έτσι υποβαθμίζεται η ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του φρούτου.