Γ.ΣΤΥΛΙΟΣ: ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 «Η δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί
εθνική προτεραιότητα»

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για
την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Στύλιος στη
Βουλή.
Ο Βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη της
άμεσης σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά
εργασίας. Μια στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη με την οποία πέτυχε να μειώσει την ανεργία από το
19% το 2019 στο 9,8% το 2023.
Υπογράμμισε, ωστόσο, πως την ώρα που «πασχίζουμε να
δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, υπάρχουν δεκάδες
χιλιάδες κενές». Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού
Ινστιτούτου κάνουν λόγο για 200.000 κενές θέσεις εργασίας στην
Ελλάδα (ΕTUI 2023). Με 90.000 από αυτές να είναι στη
βιομηχανία αλλά και 40.000 σε κλάδους, όπως ο τουρισμός, η
αγροδιατροφή και οι κατασκευές.
Η κάλυψη αυτών των κενών και η ενίσχυση της απασχόλησης,
ειδικά των νέων, περνά μέσα από τη δημιουργία μιας σύγχρονης
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα οδηγεί στην
απασχόληση και την εύρεση εργασίας.
Με αυτό το στόχο το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
προχωρά:
Πρώτον, στη δημιουργία των «Κέντρων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Κ.Ε.Ε.Κ). Εξήντα ολοκληρωμένων
δομές σε όλη τη χώρα που θα αποτελούνται από: (i) μία δομή
επαγγελματικής εκπαίδευσης -πρότυπο ΕΠΑΛ., ή ΕΠ.Λ (ii) ένα
Εργαστηριακό Κέντρο, (iii) τουλάχιστον μία Επαγγελματική Σχολή
Κατάρτισης (iv) μία Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Σ.Α.Ε.Κ.) - IEK.
Δεύτερον, αναβαθμίζει τα Ι.Ε.Κ σε «Σχολές Ανώτερης
Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Τρίτον, κατασκευάζει μια Ηλεκτρονική Ψηφιακή Πύλη, για να
προσφέρει ενημέρωση και πληροφόρηση 24 ώρες, 7 μέρες την
εβδομάδα.

Τέταρτον ενισχύει τα ΕΠΑΛ. Εκσυγχρονίζει τη διδασκαλία, τα
προγράμματα σπουδών, την ύλη, και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Αναβαθμίζει τα εργαστήρια με 120 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης.
Το παρόν νομοσχέδιο, όπως σημείωσε ο Γιώργος Στύλιος, δίνει
ιδιαίτερη σημασία στην επαγγελματική συμβουλευτική. Πιο
συγκεκριμένα δημιουργεί σε κάθε δομή ένα γραφείο διασύνδεσης,
που αναλαμβάνει να οργανώνει την πρακτική άσκηση και να
βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις.
Ο κ. Στύλιος αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει η διασύνδεση
της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της κάθε περιφέρειας. Η πολυπολική Ελλάδα που αξιοποιεί
παραγωγικούς τομείς και δημιουργεί κλάδους εργασίας με
προστιθέμενη απαιτεί μια τεχνική εκπαίδευση σύγχρονη που
συμβαδίζει με τις νέες εξελίξεις.
Η εξωστρέφεια, οι επισκέψεις σε ευρωπαϊκές χώρες και η επαφή
με ξένα μοντέλα επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως σημείωσε ο
Βουλευτής Άρτας, θα αναβαθμίσουν τα προσόντα των μαθητών.
Κλείνοντας τόνισε πως στην εποχή της πράσινης μετάβασης και
της τεχνητής νοημοσύνης η επένδυση στη δια βίου μάθηση και η
επανακατάρτιση είναι αναγκαία. Η δημιουργία μιας σύγχρονης και
αποτελεσματικής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

Σχετικό link με αποσπάσματα της ομιλίας στη Βουλή:
https://youtu.be/qrreUpKN0oU

Ετικέτες Γ. ΣΤΥΛΙΟΣ