ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας συνοδευόμενος από στελέχη του συνδυασμού «Άρτα Υπεύθυνα Μαζί» επισκέφθηκε το Εργατικό Κέντρο Άρτας, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο κ. Γάλλιο Ιωάννη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.   

Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Σιαφάκας ενημερώθηκε για την εργασιακή κατάσταση της πόλης και τα επιμέρους προβλήματα των εργαζομένων από διάφορους εργασιακούς χώρους, με σημαντικότερα την ανεργία, το ελαστικό ωράριο, τη μαύρη εργασία, την ακρίβεια, την ενέργεια, την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, τη μη συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία και ιδιαίτερα στους μαζικούς χώρους εργασίας, τη μη διεκδίκηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και το φόβο στο χώρο εργασίας.

Με το πέρας της επίσκεψής του ο κ. Σιαφάκας έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Βρισκόμαστε στο πλευρό του εργατικού κέντρου και των αιτημάτων των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την ευρύτερη αναπτυξιακή διαδικασία. Μεγάλη ευκαιρία ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του δήμου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εξυπηρέτηση στους κατοίκους της περιοχής, αποτελεί η τοπική αυτοδιοίκηση που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να δημιουργήσει μόνιμες θέσεις εργασίας σε πολλούς τομείς (τεχνικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, καθαριότητα, αστυνόμευση, έργα υποδομής της πόλης), που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη καθημερινότητα του πολίτη.

Ως νέα δημοτική αρχή σε συνεργασία με το εργατικό κέντρο δεσμευόμαστε για:

Παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στην πόλη μας, προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην τοπική κοινότητα.

Διεκδίκηση για την ανάληψη και υλοποίηση των υποχρεώσεων της ΔΕΗ, όπως απορρέουν από τη σύμβαση της κατασκευής του έργου Πουρνάρι Ι, ΙΙ (κοίτη Αράχθου, οριοθέτηση, αντιπλημμυρικές ζώνες).

Δημιουργία θέσεων εργασίας για μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότητας των σχολικών κτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί πως η σύμβαση που μέχρι τώρα ισχύει αναφέρει καθαριότητα μόνο για τις σχολικές αίθουσες και τετράωρη εργασία.

Συντήρηση κτηρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού (καυστήρες θέρμανσης, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σε ετήσια βάση). Προτείνεται ο Δήμος σε συνεργασία με τους μηχανολόγους-μηχανικούς να εκπονεί ετησίως μια έκθεση -στη βάση του εθελοντισμού από μέρους τους- ώστε να ξέρουν ποιες είναι οι απαραίτητες εργασίες που στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν.

Στελέχωση και παροχή εξοπλισμού των χώρων που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στα χωριά.

Ανακύκλωση που εκτός από συλλογή να περιλαμβάνει τη διαλογή και την επεξεργασία των απορριμμάτων.

Ευρεία Ενημέρωση των πολιτών

Μέσα από τη συνεργασία και έναν καλά οργανωμένο σχεδιασμό, θα καταφέρουμε τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας, συνεχίζουμε την επικοινωνία και τις επαφές μας με όλους, επαφές που αποτελούν, όπως έχουμε αναφέρει και πιστεύουμε, το ¨οξυγόνο¨ για τη δημοτική μας αρχή!».-