ΊΔΡΥΣΗ & ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνάσιου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.  - Λ.) στην πόλη της Άρτας από το σχολικό έτος 2022 – 2023, (ΦΕΚ 4583/30-08-2022, τ. Β’), δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος τύπου σχολείου δεν υπήρχε στο Νομό μας.

Οι προσπάθειες δύο ετών της Δ.Δ.Ε. Άρτας στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, με την επίτευξη του βασικού στόχου,στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της, της ίδρυσης ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ο συγκεκριμένος τύπος σχολείου είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες μαθητών/τριων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση, μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία. Στη σχολική αυτή μονάδα παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, αλλά και να εξειδικευτούν σε τομείς ενδιαφέροντός τους, να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο εργαζόμενοι στο αντικείμενο που τους ταιριάζει, όπως όλοι οι πολίτες.

Στις επίμονες και συνεχείς προσπάθειές μας από το Νοέμβριο του 2020, ήταν αρωγός και στήριξε την πρότασή μας στο ΥΠΑΙ.Θ ο Δήμος Αρταίων (με ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες και το κτιριολογικό ζήτημα της στέγασης. Ουσιαστική ήταν η βοήθεια του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιου Στύλιου, ο οποίος γνώριζε τις προσπάθειες που κάναμε και από την πλευρά του προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις για την επιτυχία αυτού του στόχου. Μας ενημέρωνε για την εξέλιξη, την πορεία και τα στάδια της διαδικασίας και τον ευχαριστούμε για τη στήριξή του καθώς και για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών, ώστε την παρούσα σχολική χρονιά να προχωρήσουμε άμεσα στη λειτουργία του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. - Λ. Άρτας.

Αναβαθμίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης ειδικής εκπαίδευσης στον τόπο μας, το σχολείο αυτό αποτελεί την καταλληλότερη για τους συγκεκριμένους μαθητές /τριες, εκπαιδευτική διέξοδο, προσφέροντάς τους παράλληλα και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοί του αποκτούν σημαντικά εφόδια για να διεκδικήσουν το μέλλον τους.

Το σχολείο αυτό, που ανήκει στη Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, απευθύνεται σε μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στις συνήθεις εκπαιδευτικές δομές. Επιπρόσθετα, η πόλη της Άρτας είναι ένα σημείο αναφοράς κατοίκων μεγάλης πληθυσμιακής έκτασης και μπορεί να εξυπηρετήσει και όμορες περιοχές όπως του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας, ακόμη δε και χωριών και οικισμών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Για να φοιτήσει κάποιος/α μαθητής/τρια στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. - Λ. χρειάζεται να έχει λάβει γνωμάτευση από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), στην οποία να προτείνεται ρητώς το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο ως το πλέον κατάλληλο για τη μαθησιακή και συναισθηματική του υποστήριξη.

Η κατανομή των μαθητών/τριων στις τάξεις του σχολείου λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των μαθητών, ώστε να καθίσταται εφικτή η υλοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Σε κάθε τάξη του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. μπορούν να φοιτούν από 5 (ελάχιστο όριο) έως 9 μαθητές (ανώτατο όριο), ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Ειδικότερα τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. περιλαμβάνουν τις τάξεις Α’, Β’, Γ΄, Δ’ Γυμνασίου και τις τάξεις Α’, Β΄, Γ’, Δ΄ Λυκείου. Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου μπορούν να εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης), έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριων στην Δ΄ τάξη Γυμνασίου, χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.στην Α΄ τάξη Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ, στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου,στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου,στην Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ, στην Α΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ και σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η στέγαση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. Άρτας θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες του κεντρικού κτιρίου του 1ου Ημερησίου ΕΠΑΛ Άρτας και στο Εργαστήριο Γεωπονίας του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Άρτας, το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να εξυπηρετεί της ανάγκες των μαθητών/τριών.

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. Άρτας θα στελεχωθεί με κατάλληλα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό:

Εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, που θα εφαρμόζουν προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μπορούν να αφομοιώσουν ευχερώς την επίσημη διδακτέα ύλη,

Ψυχολόγο, με εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή την ειδική αγωγή, ο οποίος θα παρέχει συστηματική ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας του σχολείο,

Κοινωνικό λειτουργό, που θα υποστηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες των μαθητών και θα κάνει τις αναγκαίες διασυνδέσεις με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς, ώστε να διευκολυνθεί ηκοινωνική ένταξη των μαθητών και τέλος

Λογοθεραπευτή, ο οποίος θα ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου, φωνής, ομιλίας, μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους. Επίσης, μπορούν με το Απολυτήριό τους να εγγραφούν σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ της επιλογής τους. Στο σχολείο αυτόδιεξάγονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα ειδικότητας και εργαστήρια, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και κοινωνικού του έργου, το σχολείο μπορεί να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά, Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά και Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Μέσα από τη διδακτική διαδικασία αλλά και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δράσεις εντός και εκτός σχολείου,προάγονται η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η ενσυναίσθηση, οι ηθικές αξίες, οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία και ο πολιτισμός.

Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο οφείλουν να αναδεικνύουν το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να βιώνουν, να συμμετέχουν, να πρωταγωνιστούν ισότιμα σε κάθε έκφανση της κοινωνικής, επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η ίδρυση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. Άρτας αποτελεί μια δικαίωση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η κατάλληλη δομή στήριξης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και των οικογενειών τους, ώστε να μπορούν να οραματίζονται, να σχεδιάζουν,να ατενίζουν με ελπίδα και εμπιστοσύνη το αύριο

Ευχαριστούμε για την απόφαση ίδρυσης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. Άρτας, την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, καθώς και την αρμόδια Υφυπουργό κ. Ζέτα Μακρή. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Στύλιο για την ουσιαστική υποστήριξή του, έμπρακτη απόδειξη στήριξης προς τις οικογένειες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, καθώς και έμπρακτη αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Ευχαριστούμε επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και τους Αντιδημάρχους σε θέματα Παιδείας κ. Χριστόφορο Σιαφάκα και κ. Δημήτριο Ευαγγέλου για τη στήριξη και αρωγή των ενεργειών μας προς την ίδρυση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.

Από τη Διεύθυνση ΔΔΕ Άρτας