ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΩΣΤΑΚΙΟΥΣ

Ακόμη δύο μεγάλα έργα για την Άρτα παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης, αφού εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Αρταίων για την Βελτίωση της οδικής ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού δικτύου εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων, με συνολικό προϋπολογισμό 3,4 εκ € (2,8 εκ € από το Ταμείο Ανάκαμψης και 600 χιλ € από δημοτικούς πόρους). Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της εθνικής οδού στην Φιλοθέη και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας- Κωστακιών.

Συγκεκριμένα στην Φιλοθέη, θα κατασκευαστεί πεντασκελής κυκλικός κόμβος, με βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας σε μήκος 750 μ., με νέες φυτεύσεις, φωτισμό και διευθέτηση των ομβρίων με σύνδεση στο υφιστάμενο δίκτυο. Στους Κωστακιούς και εντός του οικισμού σε μήκος 2 χλμ περίπου, θα κατασκευαστούν νησίδες, διαβάσεις πεζών και δύο (2) κόμβοι, εκ των οποίων ο ένας γίνεται κυκλικός. Φυσικά το έργο περιλαμβάνει και τις ανάλογες φυτεύσεις, φωτισμό και διευθέτηση ομβρίων με σύνδεση στο υφιστάμενο δίκτυο.

 Με την υλοποίηση των έργων αυτών θα βελτιωθεί η ασφάλεια του οδικού δικτύου, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, την μεγαλύτερη ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, βελτιώνοντας έτσι αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.