Μειώνονται οι εμβολιασμοί στην Άρτα και στην Ήπειρο

Σύμφωνα με τον πρόσφατο επιδημιολογικό χάρτη, η Ήπειρος βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο, όπως εξάλλου και η περισσότερη χώρα, ενώ η Άρτα και τα Ιωάννινα, παρουσιάζουν τους πιο χαμηλούς δείκτες στους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα Ιωάννινα(που έχουν και τα υψηλότερα ποσοστά θετικότητας), παρουσιάζουν τον πιο χαμηλό δείκτη με 59% εμβολιαστική κάλυψη, ακολουθεί η Άρτα με 68%, η  Θεσπρωτία με 70% και τέλος η Πρέβεζα με τη μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη να ανέρχεται στο 75%.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι για την Άρτα, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης μόνο για την πρώτη δόση, ανέρχεται στο 70,50%