Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ!

Οι εργασίες καθαρισμού της κοίτης του Αράχθου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, έχουν φέρει στο φως σημαντικά ευρήματα, όπως οικοδομικά κατάλοιπα ταφικών μνημείων και ταφικών περιβόλων από νεκροταφείο της αρχαίας Αμβρακίας, καθώς και ευρήματα από τη βυζαντινή περίοδο. Προφανώς θα βρεθούν κι άλλα με τη συνέχιση των ερευνών, αφού τα όρια της πόλης της Άρτας ήταν πολύ μεγαλύτερα από όσα μας είναι μέχρι τώρα γνωστά.

Επίσης φαίνεται ότι ίσως ο Άραχθος είχε διαφορετική ροή από τη σημερινή, πιθανότατα πιο δυτικά, προς την περιοχή των Κωστακιών.