ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Με απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με αριθμό Α.Π.: ΓΝ 421/ 27/4/10 ορίζεται για τις εμπορικές επιχειρήσεις του Νόμου Άρτας ως υποχρεωτική Αργία η Ημέρα του Αγίου Πνεύματος .

 

Για το ΔΣ

Ο Προεδρος

Δημητρης Χουλιαρας