ΑΡΤΑ-ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ "ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να εκπονήσει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο), το οποίο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και θέσεων στάθμευσης Η/Ο.

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, καλεί τους δημότες του σε ανοιχτή, ηλεκτρονική, δημόσια διαβούλευση με χρήση ερωτηματολογίου και στόχο την καταγραφή των απόψεων, σχετικά με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των ορίων του δήμου αλλά και για την ηλεκτροκίνηση, εν γένει.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλουν αποφασιστικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου είναι ο παρακάτω:

https://forms.gle/URt1hDT3RzY2vyZS6

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Ο σύνδεσμος με τον χάρτη για τα προτεινόμενα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι ο παρακάτω:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer...

Η διαβούλευση θα παραμείνει ενεργή μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2022.