ΉΠΕΙΡΟΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ

Απαγόρευση αλιείας σε ποτάμια, παραπόταμους και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Αλιείας). Πιο συγκεκριμένα ανακοινώνεται ότι απαγορεύεται η    αλιεία των ιχθύων (εκτός της πέστροφας) και όλων των υδρόβιων οργανισμών, με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια, τους παραπόταμους και τις πηγές αυτών και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου από 1 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2022.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν αφορά τις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα για την Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου (λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικρατούν στη λίμνη και επηρεάζουν την αναπαραγωγική περίοδο των ιχθύων), απαγορεύεται η αλιεία των ιχθύων (εκτός της πέστροφας) και όλων των υδρόβιων οργανισμών, με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο από 15 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2022.

Η απόφαση αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω υδάτινα οικοσυστήματα.