ΉΠΕΙΡΟΣ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει τους κατόχους ιπποειδών της Περιφέρειας Ηπείρου ότι από 21/10/2022 ξεκινά η υποχρεωτική καταχώρηση όλων των ιπποειδών στη Βάση Δεδομένων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Η δήλωση των ιπποειδών είναι υποχρεωτική.

Πιο συγκεκριμένα όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών υποχρεούνται μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, να προσέλθουν στα Τμήματα Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου για να τους χορηγηθεί κωδικός αριθμός καταχώρισης και να δηλώσουν τα ζώα τους.

Θα ακολουθήσει έκδοση από την υπηρεσία του ισόβιου εγγράφου ταυτοποίησης ιπποειδών και η χορήγηση έγκρισης ενέσιμου πομποδέκτη (microchip) για την ταυτοποίηση κάθε ζώου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.