ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εδώ και 60 χρόνια, ως ο κορυφαίος θεσμός στην Βορειοδυτική
Ελλάδα παραγωγής επιστημονικής γνώσης, έχει συμβάλει πολυποίκιλα στην ανάπτυξη της
περιοχής και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικότερους εθνικούς και διεθνικούς κόμβους
έρευνας.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι επερχόμενες αλλαγές
στην πραγματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης -ειδικότερα μετά την τελευταία νομοθετική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης- δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς και ανησυχίες τόσο στην
ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στο σύνολο της Ηπειρωτικής κοινωνίας.
O Σύλλογος Mελών ΔΕΠ σε συνεργασία με τους συλλόγους ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, διοικητικών
υπαλλήλων και εργαζομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν μια ανοιχτή δημόσια
συζήτηση με θέμα:

«60 χρόνια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
προβληματισμοί και ανησυχίες για το μέλλον του»

Τετάρτη 28/2/2024 και ώρα 18.00, στην αίθουσα τελετών της Ε.Η.Μ. (Παρασκευοπούλου 4,

Ιωάννινα).

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στην εκδήλωση και να καταθέσετε τις απόψεις, τους

προβληματισμούς και τις ανησυχίες σας.
Το Πανεπιστήμιο ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σας!
Τώρα σας χρειάζεται κι εκείνο!