ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΡΤΑΣ: ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών έργων που θα προωθηθούν άμεσα από την ΠΕ Άρτας.

Είναι έργα που αφορούν την βελτίωση του οδικού δικτύου (τόσο στο πεδινό όσο και στο ορεινό δίκτυο) με ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση σήμανσης, συντηρήσεις οδών,  διαγραμμίσεις, ηλεκτροφωτισμό  και μία σειρά αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων (καθαρισμοί – επενδύσεις τάφρων, καθαρισμοί υδατορεμάτων, βελτιώσεις κτλ.).

Επίσης, σε συνεργασία με την ΕΦΑ Άρτας θα υλοποιηθούν και δύο έργα συντήρησης ιερών ναών.

Πιο συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί τα εξής έργα:

•             Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο) προϋπολογισμού 70.000,00 €.

•             Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022 προϋπολογισμού 200.000,00 €.

•             Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022 προϋπολογισμού 300.000,00 €.

•             Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022 προϋπολογισμού 90.000,00 €.

•             Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης 104.000,00 €.

•             Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα) προϋπολογισμού 100.000,00 €.

•             Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα) προϋπολογισμού 60.000,00 €.

•             Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών θυροφραγμάτων σε τάφρο στην T.K. Κομμένου στη θέση “μηδέν” σε αντικατάσταση κατεστραμμένων προϋπολογισμού 30.000,00 €.

•             Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας προϋπολογισμού 75.000,00 €.

•             Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του τέμπλου προϋπολογισμού 40.000,00 €.

•             Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού θρόνου του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Κομμένου Π.Ε. Άρτας προϋπολογισμού 40.000,00 €.

•             Έχουν εγκριθεί έργα (συνολικά περίπου 200.000,00€) που αφορούν καθαρισμούς οδών, καθαρισμούς φρεατίων, κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης, καθαρισμός ρίθρων κτλ.

•             Το υπόλοιπο ποσό περίπου 500.000,00 € αφορά καθαρισμούς ρεμάτων και τάφρων και διάφορα άλλα έργα (έκτακτες ανάγκες κτλ.).

Επίσης, το έργο για εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου στην Άρτα, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) δημοπρατείται με απόφαση που έλαβε σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Πρόκειται για το έργο “Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ ζώνης Αράχθου”, προϋπολογισμού 2,2 εκ. ευρώ.