ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Αρνητική ήταν η  γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου επί των φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων  κατασκευής Αιολικών σταθμών σε περιοχές του Δήμου Φιλιατών.

Η Επιτροπή, ανάμεσα στα άλλα θέματα, γνωμοδότησε θετικά και επί του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης, Πρόεδρος της Επιτροπής, πέραν της θετικής γνωμοδότησης, πρότεινε και έγινε αποδεκτό να καταρτιστεί ένα κείμενο βασικών θέσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο, με επίκεντρο την εισαγωγική τοποθέτηση του Αντιπροέδρου- Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θεόδωρου Κορωναίου, που θα προωθηθεί προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Θετικές ήταν οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής και για τα παρακάτω έργα:

Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου Χαλκιάδες, Καλαμιά Άρτας, Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων

Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργων στο ρέμα «Ντουμνιάσκα», ισχύος0,49 ΜWστην Τ.Κ. Ανηλίου Μετσόβου (με όρους).

Οριοθέτηση- διευθέτηση ρέματος Οικισμού Κουκλιών Δήμου Πωγωνίου

Τροποποίηση ΑΕΠΟ έργου: «Ιόνια οδός τμήματα: Α) από Βόρειο άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) έως Νότιο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Β) Βόρειο ‘Ακρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) έως Ιωάννινα (Ελεούσα) ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο υποτμήμα Χ.Θ. 107+120- Χ.Θ. 141+500. (Δήμος Νικολάου Σκουφά).

Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδα δυναμικότητας από 20.000 σε 36.000 ορνίθια στη θέση «Κάμπος» Βαπτιστή Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 40.000 οριθίωνκρεατοπαραγωγής στη θέση «ΣΦΗΚΟΥ» Περάτης Δήμου Ζίτσας.

Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής σε αγροτεμάχιο αναδασμού Βασιλικού- Γεροπλατάνου- Αγίου Μηνά Δήμου Πωγωνίου.