ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε., ως φορέας λειτουργίας του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και σε συνεργασία με το Ελληνικό Forum Γεωπάρκων, την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή της Unesco, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unesco, σας ανακοινώνει την διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου, με τίτλο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 3 έως 5 Ιουνίου 2022.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα γεωλογικά, φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά  που διέπουν την φυσιογνωμία των 8 Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για την δικτύωση  και ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών σε θέματα ήπιας-βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από τον γεωτουρισμό και γενικότερα τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με παράλληλο σκοπό την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, μέσω δράσεων ενημέρωσης και  εκπαίδευσης των νεότερων γενιών.

Εκτενείς πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου  https://geoparksconferencegrcy-2022.gr/  όπου μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που θα πραγματοποιήσετε την δωρεάν εγγραφή σας στο Συνέδριο, με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά.