ΝΟΣΟΣ ΠΛΑΤΑΝΩΝ: ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ, ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΜΕΤΡΑ

Απάντηση για το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ήπειρος, δόθηκε στη βουλή από τα αρμόδια δασαρχεία και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το μεταχρωματικό έλκος αφανίζει τα πλατανοδάση της Ηπείρου, αφού από το 2010 και μέχρι σήμερα υπάρχουν δεκάδες εστίες σε όλη την περιοχή, με τα μέτρα που έχουν ληφθεί να φαίνονται εντελώς ανεπαρκή.

Ερώτηση για τη νόσο των πλατάνων στην Ήπειρο είχε κατατεθεί από βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

Ο Υφυπουργός Γιώργος Αμυράς, απάντησε ότι «ο περιορισμός της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου ήδη αποτελεί αντικείμενο δράσεων για το Υπουργείο και τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. Το ΥΠΕΝ, έχοντας απόλυτη επίγνωση του κινδύνου για τα πολύ σημαντικά οικοσυστήματα, όπου κυριαρχούν τα πλατάνια, συνεχίζει τις προσπάθειες καταπολέμησης και για το λόγο αυτό στο τριετές σχέδιο δράσης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων καταπολέμησης του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, όπως υλοποίηση προληπτικών υλοτομιών, εκρίζωση και υλοτομία των προσβεβλημένων δένδρων, εφαρμογή ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων με παράλληλο έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους, προληπτικά μέτρα και δράσεις ενημέρωσης».