ΑΝ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ, ΘΑ ΧΑΘΕΙ Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ;

«Αν κάποτε οι μέλισσες εκλείψουν, το ανθρώπινο είδος δεν θα αργήσει να τις ακολουθήσει»,  είχε πει ο Albert Einstein.

Η ύπαρξη των μελισσών είναι ταυτισμένη με τη ζωή μας. Αυτές είναι οι γονιμοποιητές των περισσότερων φυτικών ειδών, αυτές παράγουν το μέλι και σε αυτές οφείλεται η παραγωγή μεγάλου μέρους της τροφής παγκόσμια. Αποτελούν τους σημαντικότερους ρυθμιστές της προστασίας των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων και είναι ανεκτίμητη η προσφορά τους, στη φύση, στον άνθρωπο, στην οικολογία, στην ισορροπία ανθρώπου και περιβάλλοντος, στη ζωή μας.

Τα γεωργικά φάρμακα που είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες, φέρουν σχετικές ενδείξεις επί της ετικέτας τους και μπορούν εύκολα να ενημερωθούν οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Σημαντικό ρόλο θα πρέπει να έχουν στην ενημέρωση και οι συνταγογράφοι γεωργικών φαρμάκων, υπεύθυνοι επιστήμονες, καθώς και ο υπεύθυνος επιστήμονας -πωλητής του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων συμβάλλοντας στην ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών – γεωργικών φαρμάκων καθώς οι πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων, επιτρέπονται μόνο σε κατόχους του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, και μάλιστα κατόπιν συνταγής.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των χρηστών γεωργικών φαρμάκων

Ο χρήστης γεωργικών φαρμάκων, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να είναι κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ώστε να του επιτρέπεται η αγορά και χρήση γεωργικών φαρμάκων και μόνο κατόπιν συνταγής , μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων που έχει, οφείλει και να ενημερώνει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων, ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.

Σημαντικό είναι οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους .

Μετά την επιλογή του πλέον κατάλληλου γεωργικού φαρμάκου, και την ενημέρωση για την εφαρμογή όπως αναφέρεται παραπάνω, λαμβάνονται επιπλέον υπ’ όψη , τα παρακάτω μέτρα προστασίας των μελισσών:

Πρέπει να ελέγχεται η παρουσία και δραστηριότητα μελισσών στο χωράφι. Τονίζεται ότι το μελίτωμα που παράγουν οι αφίδες είναι ελκυστικό για τις μέλισσες.

Πρέπει να εφαρμόζονται πιστά, πάντα, τα οριζόμενα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου και όσον αφορά τις μέλισσες.

Απαγορεύεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων που αναφέρουν επί της συσκευασίας τους επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα, εκτός εάν άλλως αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.

Συνιστάται ψεκασμός τις βραδινές ώρες, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Αποφυγή της δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.

 

Πηγή: in.gr

Ετικέτες ΜΕΛΙΣΣΕΣ